รองเท้าเซฟตี้ Lucky Cat (หุ้มส้น)


รองเท้าเซฟตี้ลัคกี้แคท (Safety Footwear) คู่นี้ ผลิตตามมาตรฐาน EC Directive Personal Protective Eqiupment (Directive 89/686/EEC) และได้มาตรฐาน European Harmozed Standard EN ISO 20345 : 2007 รับรองโดย Int
erlock Testing Services (Leicestor)Ltd, Centre Court, Meridiam Business Park, Leicester , LE
3 2WR, Notified Body no 0362

รองเท้าเซฟตี้ลัคกี้แคทคู่นี้ ผลิตจากทั้งวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพลคุณภาพสูงสุด ตามมาตรฐาน EN ISO 20345:2007
มาตรฐาน EN ISO 20345:2007 มาตรฐานรองเท้าเซฟตี้ สำหรับผู้ใช้มืออาชีพ (Professional user) เป็นมาตรฐานที่สามารถจัดจำหน่ายในสหภาพยุโรป หรือ EU. ได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นมาตรฐานสูงสุดมาตรฐานหนึ่งของโลก สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัสดุคุณภาพได้เช่นเดียวกันกับ มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย)


รองเท้าเซฟตี้ลัคกี้แคทคู่นี้ สามารถป้องกันเท้าและนิ้วเท้าจากการตกกระแทกของวัสดุ และป้องกันเท้าจากการกดทับหรือบีบอัดของวัสดุต่างๆ ในงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม

1. สามารถป้องกันแรงกระแทก ได้ถึง 200 Jouices.
2. สามารถป้องกันแรงบีบอัดจากการทับได้มากถึง 15,000 Newtons.
เครื่องหมายแสดงการป้องกันพิเศษ EN ISO 20345:2007 ต่างๆ

WRU Water Resistance uppers (ด้านบนป้องกันน้ำ)
Sole resistance to hot contract (พื้นป้องกันผิวสัมผัสร้อนได้สูงสุด 300 องศา C ระยะ 60 วินาที)

Electric resistance (การทนต่อกระแส)
– Conductive maximum resistance 100 k.ohm (ป้องกันการนำไฟฟ้า 100k.ohm.)
– Antistatic maximum resistance 100k.ohm and 1000 M.ohm (ป้องกันการนำไฟฟ้าสถิตย์ 100 k.ohm and 1000 M.ohm)

Resistance to inimical environment (ป้องกันสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ)
– Insulation against cool (ป้องกันความเย็น)
– Insulation against heat (ป้องกันสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ)
Heel energy absorption : 20 joules (รองรับแรงกระแทกของส้นเท้า : 20 จูล)


ของแท้ต้องมีตรา Lucky CAT เท่านั้น

คำเตือน

1. การเลือกใช้รองเท้าเซฟตี้ ต้องเหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของการทำงานถ้างานและสภาพแวดล้อมไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ผู้ให้คำแนะนำกับผู้ใช้ให้เลือกใช้รองเท้าที่แน่ใจว่าจะเหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อม

2. เพื่อให้มั่นใจว่ารองเท้าเซฟตี้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ควรรักษาและทำความสะอาดด้วยสารรักษาและทำความสะอาดที่เหมาะสม ห้ามใช้สารละลายที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน ถ้าใช้ในที่เปียกชื้นควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม การใช้ความร้อนสูงอาจเป็นอันตรายต่อหน้าด้านบน

3. เพื่อการป้องกันกระแสไฟฟ้าให้ได้ตรงตามมาตรฐาน EN ISO 20345:2007 จะต้องไม่มีสิ่งสกปรกระหว่างพื้นรองเท้าและพื้นสัมผัสอายุการใช้งานรองเท้าเซฟตี้ขึ้นอยู่กับการเก็บ การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง