แว่นตานิรภัย 488 WELD-VIEW GOGGLE


แว่นครอบตา เลนส์ Shade 5 เลนส์เปิด-ปิดได้ ป้องกันสะเก็ด แสงจ้า และแสง Infrared จากงานเชื่อม

Category: