รองเท้าบู๊ทยางสำหรับงานป้องกันไฟฟ้าแรงสูง YOTSUGI


รหัส แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ทดสอบ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ใช้
YS112-01 30KV / 6Min 26500V
YS111-09 20KV / 1 Min 7000V

รองเท้าบู๊ทยางสำหรับงานป้องกันไฟฟ้าแรงสูงจากญี่ปุ่น Rubber Insulating Boots ขนาดรองเท้าเบอร์ 25-31 ซม.